Varför jobba i olika skalor?

En film från Strategisk Arkitektur.